Toán Lớp 3: 332515 × 34 26562 × 65 265627 × 46 68578 × 67 giúp mình nhớ l

Question

Toán Lớp 3: 332515 × 34 26562 × 65 265627 × 46 68578 × 67
giúp mình nhớ là làm xong phải chap với tớ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 3 tuần 2022-06-04T13:39:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.      332515

  ×

                34

                            

       11305510

   

        26562

  ×     

               65

                             

         1726530

     265627

  ×

              46

                    

  12218842

    68578

  ×

          67

                     

  4594726

  #quydao212

  @hoidap247

  cho mình hay nhất nhé

           

 2. #Donnae

  Đề bài k yc đặt tính ‘-‘ 

  332 515 x× 34 = 11 305 510

  26 562 xx 65 = 1 726 530

  265 627 xx 46 = 12 218 842

  68 578  xx 67 = 4 594 726

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )