Toán Lớp 3: 1 giờ 25 phút 32 giây = – phút 2 ngày 26 phút 17 giây = … giây

Question

Toán Lớp 3: 1 giờ 25 phút 32 giây = …. phút
2 ngày 26 phút 17 giây = … giây, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 tháng 2022-12-20T23:13:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 giờ 25 phút 32 giây = 85,533 phút
  2 ngày 26 phút 17 giây = 174394 giây ( 2 ngày = 48 giờ = 2880 phút = 172800 giây) 
  Gỉai thích: 172800 giây + ( 26 phút 17 giấy = 1577 giây) = 174394 giây
                                   – Chúc bạn học tốt –
   

 2. Giải đáp:
  1 giờ 25 phút 32 giây = 85,53333333333phút
  2 ngày 26 phút 17 giây =87977 giây
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 giờ 25 phút 32 giây = …. phút
  =60 phút+25 phút + 0,53333333333 phút
  =85,53333333333phút
    2 ngày 26 phút 17 giây = … giây
  =86400 giây+1560 giây+17 giây
  =87977 giây
      @tuanbach1104          

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )