Toán Lớp 3: 1). gấp 5kg lên 4 lần ta được A:20 B:20kg C:9kg 2). số thích hợp điền vào chỗ chấm để 8m6cm ..cm là A:806 B:860. C806

Question

Toán Lớp 3: 1). gấp 5kg lên 4 lần ta được
A:20 B:20kg C:9kg
2). số thích hợp điền vào chỗ chấm để 8m6cm ..cm là
A:806 B:860. C806
3). gấp số bé nhất có ba chữ sỗ khác nhau lên 5 lần thì được
A:35. B:510. C:15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 2 tháng 2022-03-14T07:07:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 1 A
  2 C
  3 B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1: 5kg x4 =20 kg
  2: 8m = 800 cm 
  800 cm + 6cm = 806 cm
  3:
  số bé nhất có 3 chữ số khác nhau : 102
  gấp lên 5 lần: 102 x 5 = 510

 2. 1. B:20kg 
  → 5×4=20
  2. C:806
  → 8m6cm=806cm
  3. B:510
  → Số bé nhất có ba chữ số khác nhau: 102 ⇒ 10×5=510
  @$Dinn$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )