Toán Lớp 3: 1,cho phép nhân ab.4=b4 tìm ab 2,cho phép nhân mn.3=n2 tìm mn

Question

Toán Lớp 3: 1,cho phép nhân ab.4=b4 tìm ab
2,cho phép nhân mn.3=n2 tìm mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 2 tháng 2022-11-23T17:47:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) ab.4=b4
  => a.b.4:b.4=1
  => a(b4):(b4)=1
  => ax1=1
  => a=1
  => b là  một số bất kì
  2) mn.3=n2
  => m.n.(2+1):n.2=1
  =>m.2n+n:n.2=1
  =>m=1
  =>m=1

 2. Giải đáp:
   A×4+B×4 =>A.4+B.4=4+4 =>4+4=8 Vậy AB là 8
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )