Toán Lớp 2: Viết tích sau dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau 5 × 6 + 4 × 2

Question

Toán Lớp 2: Viết tích sau dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau
5 × 6 + 4 × 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 3 ngày 2022-05-01T11:06:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. =(5×2)+(6+4)
  = 10+10 
  = 20 
  chúc em học tốt !

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   5 x 6 + 4 x 2 = 6+4=5.2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )