Toán Lớp 2: Viết các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 12

Question

Toán Lớp 2: Viết các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tuần 2022-04-13T20:07:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Các số đó là: 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93
      #Leen
   

 2. $@Shinn$
  Viết các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 12 :
  → 93:9+3=12
  → 84:8+4=12
  → 75:7+5=12
  → 66:6+6=12
  Có 93;84;75;66 là các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số là 12
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )