Toán Lớp 2: Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………… ……………………………………………

Question

Toán Lớp 2: Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………
……………………………………………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 1 tháng 2022-12-21T01:05:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Viết các số: 50; 48; 61; 58; 73; 84 theo thứ tự từ lớn đến bé:
  84,73,61,58,50,48.lớn đến bé.
  48,50,58,61,73,84.bé đến lớn.

 2. Các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là $: 84 ; 73 ; 61 ; 58 ; 50 ; 48 .$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )