Toán Lớp 2: Trong một phép trừ,số trừ là 15.giữ nguyên số bị trừ,hiệu của phép trừ tăng lên 6 đơn vị thì số trừ bây giờ là bao nhiêu?Vì sao

Question

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ,số trừ là 15.giữ nguyên số bị trừ,hiệu của phép trừ tăng lên 6 đơn vị thì số trừ bây giờ là bao nhiêu?Vì sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 4 tháng 2022-06-07T08:07:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Vì phép trừ tăng lên 6 đơn vị=> Ta có: 15 – 6=9
            Đáp số: 9

  2. Số giữ nguyên số bị trừ và hiệu của phép trừ đó tăng thêm 6 đơn vị thì số trừ là :
    15 – 6 = 9
              Đáp số : 9
    #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )