Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng số bị trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị hỏi số trừ là bao nhiêu

Question

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu bằng số bị trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị hỏi số trừ là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tháng 2022-12-22T05:08:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

     Vì số trừ = hiệu => hiệu bằng 27

      Mà số bị trừ = số trừ + hiệu.

     =>                      Số bị trừ là:

                              27 + 27 = 54

 2. @Pảk

  Số bị trừ hơn số trừ chính bằng hiệu của phép trừ, nên hiệu là 27.

  Mà hiệu bằng số trừ nên số trừ bằng 27.

  =>số bị trừ là =54.

   -> SBT-ST=Hiệu

  -> SBT= Hiệu + ST

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )