Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là

Question

Toán Lớp 2: tổng hai số là 45 , nếu giữ nguyên Số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4 đơn vị thì tổng mới là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 ngày 2022-12-22T17:23:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1
  Tổng mới là
  45 + 4 = 49
  Đáp số : 49
  Cách 2
  Gọi số thứ nhất là x , số thứ hai là y . Theo bài ra , ta có
  x + y = 45
  x + y + 4 = x + y = 45 + 4
  x + y = 49
  Vậy tổng mới là 49

 2. Answer
  $\text{Nếu giữ nguyên số thứ nhất và thêm vào số thứ hai 4}$
  $\text{đơn vị thì tổng đó sẽ tăng thêm 4 đơn vị}$
  $\text{Tổng mới là:}$
  45 + 4 = 49
  $\text{Đáp số : 49}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )