Toán Lớp 2: Tìm số có 2 chữ số ,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào ta được số nhỏ hơn 13?

Question

Toán Lớp 2: Tìm số có 2 chữ số ,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào ta được số nhỏ hơn 13?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tháng 2022-12-21T03:29:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số cần tìm là $\overline{ab}$. ( $\overline{ab}$ >10 ) 
  Theo bài ra ta có :
  $\overline{ab}$ + 2 < 13
  Vì $\overline{ab}$ +2 < 13 và $\overline{ab}$ là số có 2 chữ số nên $\overline{ab}$ + 2 = 10 hoặc 11 hoặc 12
  Nếu $\overline{ab}$ = 10 thì $\overline{ab}$ = 8 ( loại vì $\overline{ab}$ > 10 )
  Nếu $\overline{ab}$ = 11 thì $\overline{ab}$ = 9 ( loại vì $\overline{ab}$ > 10 )
  Nếu $\overline{ab}$ = 12 thì $\overline{ab}$ = 10 ( đúng )
  Vậy số cần tìm là 10

 2. Trả lời: Số đó là số 10.
  Giải thích:
  Bởi vì khi ta lấy 10 cộng với 2 thì sẽ ra số 12 mà 12 lại nhỏ hơn 13 nên ta kết luận số cần tìm là 10.
  Xin hay nhất nếu dc!
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )