Toán Lớp 2: Nếu thêm vào số bị trừ 7 don vi và bớt ở số trừ đi 6 don vi thì hiệu hai số là 52 .Tìm hiệu hai số bạn đầu

Question

Toán Lớp 2: Nếu thêm vào số bị trừ 7 don vi và bớt ở số trừ đi 6 don vi thì hiệu hai số là 52 .Tìm hiệu hai số bạn đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tháng 2022-03-01T22:23:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số bị trừ và số trừ lần lượt là a và b.

  Ta có : 

  a + 7 – ( b – 6 ) = 52

  a + 7 – b + 6     = 52

  a – b = 52 – 6 – 7

  a – b = 39

  Vậy hiệu của 2 số ban đầu là 39.

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Gọi số bị trừ và số trừ lần lượt là a và b
  Theo đề bài, ta có:
  a + 7 – (b-6) = 52
  => a + 7 – b + 6 = 52
  => a – b = 52 – 13
  => a – b = 39
  Vậy hiệu 2 số ban đầu là 39

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )