Toán Lớp 2: Một người có 30 con vịt.Người đó bán 20 con vịt.Hỏi người đó có bao nhiêu con vịt?.Nhớ có đặt tính rồi tính và bài giải

Question

Toán Lớp 2: Một người có 30 con vịt.Người đó bán 20 con vịt.Hỏi người đó có bao nhiêu con vịt?.Nhớ có đặt tính rồi tính và bài giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 2 tháng 2022-11-23T18:38:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Bao
                        Bài giải
  \text{Người đó còn số con vịt là : }
  30-20=10 ( con)
  Đáp số 10 con
  Đặt tính
        30
  –     20
  _________
        10

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   30
  – 
   20 
  ______
   10 
  Người đó còn số con vịt là :
  30 – 20 = 10 (con vịt)
  Đ/S : 10 con vịt 
  #chucbnhoktot#
  @1908
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )