Toán Lớp 2: Lớp 2D có 46 bạn. Có 26banj Nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nữ?

Question

Toán Lớp 2: Lớp 2D có 46 bạn. Có 26banj Nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nữ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 2 tháng 2022-12-15T20:06:00+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.                   giải                     
  Lớp có số bạn nữ là :
  46-26=20(bạn)
         Đáp số : 20 bạn
   

 2. Tóm tắt:
  Lớp 2D có: 46 bạn
  Có: 26 bạn nam
  Có: ?? bạn nữ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bạn nữ lớp 2D có là:
  46 – 26 = 20 (bạn)
                  Đáp số: 20 bạn 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )