Toán Lớp 2: giúp em vs em đàn cần gấp Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi với 27 thì được 63

Question

Toán Lớp 2: giúp em vs em đàn cần gấp
Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi với 27 thì được 63, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 45 phút 2022-06-07T03:08:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ????????????????????????✨
  $\text{Gọi số cần tìm là}$ x 
  $\text{Ta có : }$
  x-27=63
  x=63+27
  x=90
  $\text{Vậy số cần tìm là : }$ 90
            

 2. Đặt số đó là x.
  => Số đó trừ đi 27 được 63.
  => x – 27 = 63
  => x         = 63 + 27
  => x         = 90
  Vậy số cần tìm là 90.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )