Toán Lớp 2: a) Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số. b) Số tự nhiên nào lớn nhất có 5 chữ số khác nhau? c) Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số

Question

Toán Lớp 2: a) Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số.
b) Số tự nhiên nào lớn nhất có 5 chữ số khác nhau?
c) Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 5 và 11 trên tia số đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 4 tuần 2022-06-11T17:43:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số là số 99 999
  b)
  Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số 98 765
  c)
  |–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|->
  0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12

 2. #Ngi
  a) Hãy viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số.
  ⇒ 99999
  b) Số tự nhiên nào lớn nhất có 5 chữ số khác nhau?
  ⇒98765
  c) Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 5 và 11 trên tia số đó.
  |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—→
       1    2    3   4   5    6   7   8    9   10  11
  Chúc Bạn Học Tốt <3
  Xin Hay Nhất Ạ !

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )