Toán Lớp 2: 6545+9788+878=???? mong mn giúp em

Question

Toán Lớp 2: 6545+9788+878=????
mong mn giúp em, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 28 phút 2022-04-20T00:05:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ 6545 + 9788 + 878 = 16333 + 878 $

                                        $ = 17 211 $ 

  $→$ Vậy kết quả bằng $17211$ .

  $@Lynh$

   

 2. 6545+9788+878=17211

  6545 + 9788 = 16333 +878

                        = 17211

  $# thucvy321$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )