Toán Lớp 12: Tập nghiệm của phương trình log2(x^2-1)=3 là: A.{-căn 10;căn 10} B.{-3;3} C.{-3}

Question

Toán Lớp 12: Tập nghiệm của phương trình log2(x^2-1)=3 là:
A.{-căn 10;căn 10}
B.{-3;3}
C.{-3}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 ngày 2022-04-19T18:46:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $B.\ \{-3;3\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  \quad \log_2(x^2 – 1) = 3\qquad (x> 1\ \lor\ x< -1)\\
  \Leftrightarrow x^2 – 1 =8\\
  \Leftrightarrow x^2 = 9\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = -3\\x = 3\end{array}\right.\quad \text{(nhận)}\\
  \text{Vậy}\ S = \{-3;3\}
  \end{array}\)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \log_{2} (x^2-1)=3
  ĐK: \(\left[ \begin{array}{l}x > 1\\x < -1\end{array} \right.\) 
  ⇔ x^2-1=2^3
  ⇔ x^2=9
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-3\end{array} \right.\) (TM)
  Vậy S={-3;3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )