Toán Lớp 12: Ta có f(x) = x ³ – 3x+1 g(x)=f(f(x)) Tính đạo hàm của g(x)

Question

Toán Lớp 12: Ta có f(x) = x ³ – 3x+1
g(x)=f(f(x))
Tính đạo hàm của g(x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 6 tháng 2022-06-20T14:16:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\bullet\quad f(x) = x^3 – 3x + 1$
  $\Rightarrow f'(x) = 3x^2 – 3$
  $\bullet\quad g(x)= f(f(x))$
  $\Rightarrow g'(x) = f'(x).f'(f(x))$
  $\Leftrightarrow g'(x) = (3x^2 – 3).[3(x^3 – 3x + 1)^2 – 3(x^3 – 3x + 1)]$
  $\Leftrightarrow g'(x) = 9x^8 – 63x^6 + 18x^5 + 135x^4 – 72x^3 – 81x^2 + 54x$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )