Toán Lớp 12: phá dấu ngoặc x – ( a – b + c -d) mong các bn thông cảm mik chọn nhầm lớp 12

Question

Toán Lớp 12: phá dấu ngoặc x – ( a – b + c -d)
mong các bn thông cảm mik chọn nhầm lớp 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 10 tháng 2022-02-10T21:59:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   #Clickbim 

  x – (a-b+c-d) 

  = x – a + b – c + d

  -> Khi ta phá ngoặc mà đằng trước dấu ngoặc là dấu (-) thì ta phải thay toàn bộ dấu nằm ở trong ngoặc đó

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. x – ( a – b + c -d)

  = x-a+b-c+d

  Khi phá dấu ngoặc, ta chú ý đến dấu trước dấu ngoặc. Nếu là dấu cộng thì giữ nguyên dấu trong ngoặc và phá. Nếu là dấu trừ thì đổi dấu các số trong ngoặc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )