Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log3(x-1)=2 là: A.x=8 B.x=9 C.x=7 D.x=10

Question

Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log3(x-1)=2 là:
A.x=8
B.x=9
C.x=7
D.x=10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 4 tuần 2022-04-20T00:59:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $log_{3}(x-1)=2$  $ĐK x>1$
  ⇔$(x-1)=3^2$
  ⇔$x-1=9$
  ⇔$x=10$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )