Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log2(1-x)=2 là: A.x=5 B.x=-3 C.x=-4 D.x=3

Question

Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log2(1-x)=2 là:
A.x=5
B.x=-3
C.x=-4
D.x=3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 3 ngày 2022-04-19T20:51:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: B . x=-3 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  log2(1-x)=2
  => 1-x =4
  => x= -3
   

 2. Nghiệm của phương trình log2(1-x)=2 là:
  A.x=5
  B.x=-3
  C.x=-4
  D.x=3
  ta có:
  log2(1-x)=2
  ⇔1 – x=4
  ⇒x=-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )