Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log2(x+1)=1+log2(x-1) là: A.x=3 B.x=2 C.x=1 D.x=-2

Question

Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình log2(x+1)=1+log2(x-1) là:
A.x=3
B.x=2
C.x=1
D.x=-2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 8 tháng 2022-04-19T17:56:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   \bb A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   \log_{2}\ (x+1)=1+\log_{2}\ (x-1)
  ĐK: x > 1
  ⇔ \log_{2}\ (x+1)=\log_{2} 2+\log_{2}\ (x-1)
  ⇔ \log_{2}\ (x+1)=\log_{2} [2(x-1)]
  ⇔ x+1=2(x-1)
  ⇔ x+1=2x-2
  ⇔ x=3\ (TM)
  Vậy S={3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )