Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình 2^2x-3=2^x là: A.x=8 B.x=-8 C.x=3 D.x=-3

Question

Toán Lớp 12: Nghiệm của phương trình 2^2x-3=2^x là:
A.x=8
B.x=-8
C.x=3
D.x=-3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 8 tháng 2022-04-19T12:16:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Chọn: bbC
    2^(2x-3)=2^x
    <=> 2x-3=x
    <=>x=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )