Toán Lớp 12: Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Sản phẩm của phân xưởng I chiếm 40% sản lượng của nhà máy, mỗi phân xưởng

Question

Toán Lớp 12: Một nhà máy có 3 phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Sản phẩm của phân xưởng I chiếm 40% sản lượng của nhà máy, mỗi phân xưởng II và III chiếm 30%. Tỷ lệ chính phẩm của từng xưởng tương ứng là 94%, 96% và 95%.
a, Tìm tỷ lệ chính phẩm chung của nhà máy
b, Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm của nhà máy ta bị cái phế phẩm. Phế phẩm đó có khả năng do phân xưởng nào làm ra nhất?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T07:49:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án
    toan-lop-12-mot-nha-may-co-3-phan-uong-cung-san-uat-mot-loai-san-pham-san-pham-cua-phan-uong-i-c

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )