Toán Lớp 12: một hình chữ nhật bé trong một hĩnh chữ nhật lứn biết hình chữ nhật lớn dài 10m rộng 5m Tìm s hình chữ nhật bé

Question

Toán Lớp 12: một hình chữ nhật bé trong một hĩnh chữ nhật lứn biết hình chữ nhật lớn dài 10m rộng 5m Tìm s hình chữ nhật bé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tuần 2022-12-15T17:33:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Diện tích hình chữ nhật bé là:
    (10*5):2=25 m^2
    Đáp số 25 m^2

  2. diện tích là
    (10*5):2=25
    đ/s 25

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )