Toán Lớp 12: $\log_{2} (x+3)/(2-x) $ xác định khi và chỉ khi A) D=R\{2} B) D=(-vc;-3) ∪(2;+vc) C) D=[-3;2) D) D=(-3;2) ______________ 40) cho lăng t

Question

Toán Lớp 12: $\log_{2} (x+3)/(2-x) $ xác định khi và chỉ khi
A) D=R\{2}
B) D=(-vc;-3) ∪(2;+vc)
C) D=[-3;2)
D) D=(-3;2)
______________
40) cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A,cạnh AB=a,AC=2a. Góc giữa đường thằng A’C vs mp (ABC) =30 độ.
tính V của khối lăng trụ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 3 tuần 2022-04-13T09:54:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  $1)\\\log_2 \dfrac{x+3}{2-x}\\\text{ĐKXĐ: }\left\{\begin{array}{l} 2-x \ne 0 \\ \dfrac{x+3}{2-x} >0\end{array} \right.\\\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x \ne 2 \\ (x+3)(2-x) >0\end{array} \right.\\\Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} x \ne 2 \\ -3 <x <2\end{array} \right.\\\Leftrightarrow -3 <x <2\\\Rightarrow \text{TXĐ: } D=(-3;2)\\2)$

  $ABC.A’B’C’$ là lăng trụ đứng

  $\Rightarrow AA’ \perp (ABC)$

  $\Rightarrow AC$ là hình chiếu của $A’C$ lên mặt phẳng $(ABC)$

  $\Rightarrow (A’C,(ABC))=(A’C,AC)=\widehat{A’CA}\\ AA’ \perp (ABC), AC \subset (ABC) \Rightarrow AA’ \perp AC$

  $\Delta A’AC$ vuông tại $A$

  $\Rightarrow AA’=AC \tan  \widehat{A’CA}=2a \tan 30^\circ=\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}\\ V_{ABC.A’B’C’ }=S_{ABC}.AA’=\dfrac{1}{2}.AB.AC.AA’=\dfrac{2a^3\sqrt{3}}{3}.$

  toan-lop-12-log-2-3-2-ac-dinh-khi-va-chi-khi-a-d-r-2-b-d-vc-3-2-vc-c-d-3-2-d-d-3-2-40-cho-lang-t

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )