Toán Lớp 12: Khối chóp tam giác đều ????.???????????? có cạnh đáy bằng ????, cạnh bên bằng ????√3 có thể tích bằng

Question

Toán Lớp 12: Khối chóp tam giác đều ????.???????????? có cạnh đáy bằng ????, cạnh bên bằng ????√3 có thể tích bằng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 ngày 2022-12-22T09:21:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $V_{S.ABC} = \dfrac{a^3\sqrt2}{6}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi $O$ là tâm của đáy
  $\Rightarrow \begin{cases}SO\perp (ABC)\\OA = OB = OC = \dfrac{a\sqrt3}{3}\end{cases}$
  $\Rightarrow SO = \sqrt{SA^2 – OA^2} = \sqrt{3a^2- \dfrac{a^2}{3}} = \dfrac{2a\sqrt6}{3}$
  $\Rightarrow V_{S.ABC} = \dfrac13S_{ABC}.SO = \dfrac13\cdot \dfrac{a^2\sqrt3}{4}\cdot \dfrac{2a\sqrt6}{3} = \dfrac{a^3\sqrt2}{6}$

 2. Bạn xem hình

  toan-lop-12-khoi-chop-tam-giac-deu-co-canh-day-bang-canh-ben-bang-3-co-the-tich-bang

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )