Toán Lớp 12: g, ㏒$\frac{1}{3}$ (2x-1)>9 h, ㏒² (3-x) ≥4 Giúp mik giải bpt với cảm ơn

Question

Toán Lớp 12: g, ㏒$\frac{1}{3}$ (2x-1)>9
h, ㏒² (3-x) ≥4
Giúp mik giải bpt với cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 28 phút 2022-06-17T13:35:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   g) $\dfrac{1}{2} < x < 9842$
  h) $x \in \left( { – \infty ; – 97} \right] \cup \left[ {2,99;3} \right)$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  g) ${\log _{\dfrac{1}{3}}}(2x – 1) > 9$
  ĐK: x>1/2
  ${\log _{\dfrac{1}{3}}}(2x – 1) > 9\\
   \Leftrightarrow  – {\log _3}(2x – 1) > 9\\
   \Leftrightarrow {\log _3}(2x – 1) < 9\\
   \Leftrightarrow 2x – 1 < {3^9}\\
   \Leftrightarrow x < 9842$
  Vậy $\dfrac{1}{2} < x < 9842$
  h) ${\log ^2}(3 – x) \ge 4$
  ĐK: x<3.
  ${\log ^2}(3 – x) \ge 4\\
   \Leftrightarrow {\log ^2}(3 – x) – 4 \ge 0\\
   \Leftrightarrow \left( {\log (3 – x) – 2} \right)\left( {\log (3 – x) + 2} \right) \ge 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \log (3 – x) \ge 2\\
  \log (3 – x) \le  – 2
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  3 – x \ge {10^2}\\
  3 – x \le {10^{ – 2}}
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \le  – 97\\
  x \ge 2,99
  \end{array} \right.$
  Kết hợp với điều kiện $\Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \le  – 97\\
  2,99 \le x < 3
  \end{array} \right.$
  Vậy $x \in \left( { – \infty ; – 97} \right] \cup \left[ {2,99;3} \right)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )