Toán Lớp 12: có bao nhiêu số lẻ có năm chữ số phân biệt? A 33264 B. 90000 C. 13440. D. 120.

Question

Toán Lớp 12: có bao nhiêu số lẻ có năm chữ số phân biệt?
A 33264
B. 90000
C. 13440.
D. 120., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 26 phút 2022-06-17T00:23:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $C.$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cần lập dạng: $\overline{abcde}(0 \le a,b,c,d,e \le 9; a \ne 0; a,b,c,d,e \in \mathbb{N})$
  $+ e$ có $5$ cách chọn $(1;3;5;7;9)$
  $+ a$ có 8 cách chọn (trừ $0;e)$
  $+ b$ có 8 cách chọn (trừ $a;e)$
  $+ c$ có 7 cách chọn (trừ $a; b; e)$
  $+ d$ có $6$ cách chọn (trừ $a; b; c; e)$
  Số số lẻ có năm chữ số phân biệt lập được: $5.8.8.7.6=13440$(số).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )