Toán Lớp 12: Có bao nhiêu `m in ZZ; m in [0;10]` để `forall\ x in (256; +oo)` là nghiệm của BPT: `\sqrt(log_2^2 x+3log_(1/2) x^2-7) < m(log_4 x^2-7)

Question

Toán Lớp 12: Có bao nhiêu `m in ZZ; m in [0;10]` để `forall\ x in (256; +oo)` là nghiệm của BPT: `\sqrt(log_2^2 x+3log_(1/2) x^2-7) < m(log_4 x^2-7)` có nghiệm? A. 7 B.8 C.9 D.10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tuần 2022-06-17T04:34:03+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp: B.8

     

    Lời giải và giải thích chi tiết:

     

    toan-lop-12-co-bao-nhieu-m-in-zz-m-in-0-10-de-forall-in-256-oo-la-nghiem-cua-bpt-sqrt-log-2-2-3l

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )