Toán Lớp 12: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x^4+2(m^2-m-6)x^2+m-1 có 3 điểm cực trị

Question

Toán Lớp 12: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x^4+2(m^2-m-6)x^2+m-1 có 3 điểm cực trị, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 23 phút 2022-06-16T22:13:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. y=x^4+2(m^2-m-6)x^2+m-1
  Hàm bậc 4 trùng phương có 3 điểm cực trị
  <=>a.b<0
  <=>2(m^2-m-6)<0
  <=>m^2-m-6<0
  <=>-2<m<3
  m∈ZZ->m∈{-1;0;1;2}
  Có 4 giá trị nguyên m thỏa mãn ycbt.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )