Toán Lớp 12: Cho dãy các số 3;7;11;15;19;… Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?

Question

Toán Lớp 12: Cho dãy các số 3;7;11;15;19;… Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-20T23:52:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Thấy các dãy số trên ở dạngt: a_n; a_(n+1); a_(n+2);…$\\$
    Với a_n=4n-1 \ \ (n in NN*) $\\$
    Biểu diễn dưới dạng tập hợp: bbB={4n-1| n in NN*}

  2. Ta có tập hợp B như sau:
    $\text{B = {x ∈ N*| cách nhau 4 đơn vị; x > 2}}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )