Toán Lớp 12: Câu đố hại não số 1 Có một cây gỗ dài 8m. Một bác thợ mộc muốn cưa cây gỗ đó thành những khúc gỗ dài 16dm. Biết rằng, mỗi lần cưa hết 5

Question

Toán Lớp 12: Câu đố hại não số 1
Có một cây gỗ dài 8m. Một bác thợ mộc muốn cưa cây gỗ đó thành những khúc gỗ dài 16dm. Biết rằng, mỗi lần cưa hết 5 phút, cưa được một khúc gỗ thì bác ấy nghỉ ngơi thêm 3 phút nữa. Hỏi bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết thời gian bao nhiêu phút?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 1 tháng 2022-12-22T17:11:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 8m = 80dm
  Ta cưa được số khúc gỗ là:
  80 : 16 = 5 (khúc)
  5 khúc gỗ cưa thành 4 lần cưa và nghỉ 4 lần.
  Bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết số phút là:
  ( 5 + 3 ) x 4 = 32 (phút)
  Chúc bạn học tốt

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 8m = 80dm
  Ta cưa được số khúc gỗ là:
  80 : 16 = 5 (khúc)
  5 khúc gỗ cưa thành 4 lần cưa và nghỉ 4 lần.
  Bác thợ mộc cưa xong cây gỗ hết số phút là:
  ( 5 + 3 ) x 4 = 32 (phút)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )