Toán Lớp 12: Câu 14. Có bao nhiêu cách xếp 5 người ngồi vào 5 ghế hàng ngang” A. 50. B. 162. C. 120. D. 180.

Question

Toán Lớp 12: Câu 14. Có bao nhiêu cách xếp 5 người ngồi vào 5 ghế hàng ngang”
A. 50.
B. 162.
C. 120.
D. 180., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 3 ngày 2022-06-16T21:29:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có 5 cách chọn người vào dãy ghế đầu tiên.
  Có 4 cách chọn người vào dãy ghế thứ 2.
  Có 3 cách chọn người vào dãy ghế thứ 3. 
  Có 2 cách chọn người vào dãy ghế thứ 4. 
  Có 1 cách chọn người vào dãy ghế thứ 5. 
  Như vậy ta có 5! = 120 cách chọn
  ⇒Chọn C

 2. Giải đáp:
  Câu 14. Có bao nhiêu cách xếp 5 người ngồi vào 5 ghế hàng ngang”
  A. 50.
  B. 162.
  C. 120.
  D. 180.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có 5 cách chọn người vào dãy ghế đầu tiên.
  Có 4 cách chọn người vào dãy ghế thứ 2.
  Có 3 cách chọn người vào dãy ghế thứ 3. 
  Có 2 cách chọn người vào dãy ghế thứ 4. 
  Có 1 cách chọn người vào dãy ghế thứ 5. 
  Số cách xếp 5 người vào một ghế dài có 5 chỗ ngồi là:  (cách xếp)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )