Toán Lớp 12: cắt hình trụ bởi 1 mp qua trục ta dc thiết diện là hình vuông cạnh 4a tính thể tích khối trụ

Question

Toán Lớp 12: cắt hình trụ bởi 1 mp qua trục ta dc thiết diện là hình vuông cạnh 4a
tính thể tích khối trụ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 3 tuần 2022-04-13T03:51:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   $16\pi a^3$

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Thiết diện khi cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục là hình vuông $ABDC$ cạnh $4a$ như hình vẽ.

  $\to h=AC=4a$ và $r=\dfrac{DC}{2}=2a$

  $\to V_{\text{trụ}}=S_{\text{đáy}}.h=\pi .r^2.h=\pi . (2a)^2.4a=16\pi a^3$

  Vậy $V_{\text{trụ}}=16\pi a^3$

  toan-lop-12-cat-hinh-tru-boi-1-mp-qua-truc-ta-dc-thiet-dien-la-hinh-vuong-canh-4a-tinh-the-tich

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )