Toán Lớp 12: Các công thức của khối nón như diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích,

Question

Toán Lớp 12: Các công thức của khối nón như diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích,, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2022-06-04T17:51:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. diện tích xung quanh hình nón     Sxq=pi*r*l

  Trong đó:

  Sxq: là ký hiệu diện tích xung quanh hình nón.
  π: là hằng số Pi có giá trị xấp xỉ là 3,14 
  r: Bán kính mặt đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).
  l: đường sinh của hình nón.

  diện tích toàn phần hình nón        Stp=Sxq+Sd=pi*r*l+pi*r bình

  Trong đó:

  • V: Ký hiệu thể tích hình nón 
  • π: là hằng số = 3,14 
  • r: Bán kính hình tròn đáy.
  • h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm đường tròn đáy

  thể tích hình nón         V= 1/3*pi*r bình*h

  Trong đó:

  • V: Ký hiệu thể tích hình nón 
  • π: là hằng số = 3,14 
  • r: Bán kính hình tròn đáy.
  • h: là đường cao hạ từ đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

   

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A là đỉnh và AO là đường cao của hình nón.

  • Công thức tính diện tích xung quanh: bằng một nửa tích của chu vi đường tròn đáy và độ dài đường sinh.
  • Công thức tính diện tích toàn phần: bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của đáy.
  • Công thức tính thể tích hình nón: bằng 1/3 diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )