Toán Lớp 12: x²+2x-mx-2m=x-3 các bn giúp mk biến đổi pt này này pt bậc 2 vs ạ x² + –.

Question

Toán Lớp 12: x²+2x-mx-2m=x-3
các bn giúp mk biến đổi pt này này pt bậc 2 vs ạ
x² + ………, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-05-25T23:31:30+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    $x^2+2x-mx-2m=x-3\\ \Leftrightarrow x^2+2x-mx-2m-x+3=0\\ \Leftrightarrow x^2+2x-x-mx-2m+3=0\\ \Leftrightarrow x^2+x-mx-2m+3=0\\ \Leftrightarrow x^2+x(1-m)-2m+3=0.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )