Toán Lớp 12: 1 ngày bán được 1/5 của 100 gói mè. hỏi bao nhiêu ngày nữa thì bán hết 1 000 000 gói mè

Question

Toán Lớp 12: 1 ngày bán được 1/5 của 100 gói mè. hỏi bao nhiêu ngày nữa thì bán hết 1 000 000 gói mè, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 21 phút 2022-06-17T02:55:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Một ngày bán được số gói mè là:
               100*1/5=20 ( gói )
  Cần số ngày nữa để bán hết 1000000 gói mè là:
               1000000:20=50000 ( ngày )
                         Đáp số: 50000 ngày
   

 2. bài này cũng tương tự như bài hồi nãy thôi
  giải
  đổi: 1/5 của 100 gói mè = 20 gói mè
  số ngày để bán hết 1 000 000 gói mè là:
  1 000 000 chia 20 =50000 ( ngày)
  đáp số: 50000 ngày
  chúc bạn học tốt nha
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )