Toán Lớp 11: viết phương trình phản ứng dưới dạng ion rút gọn khi dung dịch NaOH tác dụng với dung dịchCuSO4

Question

Toán Lớp 11: viết phương trình phản ứng dưới dạng ion rút gọn khi dung dịch NaOH tác dụng với dung dịchCuSO4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-05-25T21:51:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp: PT ion rút gọn: $Cu^{2+}+2OH^-→Cu(OH)_2↓$
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     PT phân tử: $2NaOH+CuSO_4→Na_2SO_4+Cu(OH)_2↓$
    PT ion rút gọn: $Cu^{2+}+2OH^-→Cu(OH)_2↓$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )