Toán Lớp 11: Từ các số 0,1,2,3,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và số đó lớn hơn 2021

Question

Toán Lớp 11: Từ các số 0,1,2,3,4,5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và số đó lớn hơn 2021, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 29 phút 2022-06-18T07:43:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  *Gọi số có bốn chữ số khác nhau và lớn hơn 2021 có dạng là abcd
  ⇒ a có 4 cách chọn số (2,3,4,5); 0 và 1 ko chọn vì phải lớn hơn 2021
  *giả sử ta chọn 2
  ⇒ b có 5 cách chọn số (0,1,3,4,5); 2 ko chọn vì 4 chữ số phải khác nhau
  *giả sử ta chọn 1
  ⇒ c có 4 cách chọn số (0,3,4,5); 1 và 2 ko chọn vì 4 chữ số phải khác nhau
  *giả sử ta chọn 0
  ⇒ d có 3 cách chọn số (3,4,5); 0,1,2 ko chọn vì 4 chữ số khác nhau
  Số số tự nhiên lập được có 4 chữ số khác nhau và lớn hơn 2021 là
  (Lấy số cách chọn nhân với nhau) ⇒ 4.5.4.3 = 240 số thỏa mãn điều kiện
  @Just_hood
  Chúc bạn học tốt!
   

 2. Giải đáp:
  Gọi số cần tìm: abcd
  a có 4 cách chọn 2,3,4,5
  b có 6 cách chọn 0,1,2,3,4,5
  c có 4 cách chọn 2,3,4,5
  d có 5 cách chọn 1,2,3,4,5
  Vậy có 4.6.4.5 = 480 số 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )