Toán Lớp 11: Từ các chữ số 1,2, 3, 4, 5 ta có thể thiết lập bao nhiêu tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau thuộc khoảng (300; 500)?

Question

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 1,2, 3, 4, 5 ta có thể thiết lập bao nhiêu tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau thuộc khoảng (300; 500)?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 4 ngày 2022-06-18T20:46:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $24.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cần lập dạng $\overline{abc} (0 \le a,b,c, \le 9, a \ne 0, a,b,c \in \mathbb{N})$
  $\circledast a=3$, các cạnh chọn $b,c$ đều thoả $300<\overline{abc} <500$
  $b$ có $4$ cách chọn(trừ $a$)
  $c$ có $3$ cách chọn(trừ $a,b$)
  $\circledast a=4$, các cạnh chọn $b,c$ đều thoả $300<\overline{abc} <500$
  $b$ có $4$ cách chọn(trừ $a$)
  $c$ có $3$ cách chọn(trừ $a,b$)
  $\circledast a=5$, không có cách chọn $b,c$ để $\overline{abc}<500$
  Số số lập được: $2.3.4=24$(số).

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )