Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,5,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên là số chẵn có bốn chữ số khác nhau

Question

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,5,9 lập được bao nhiêu số tự nhiên là số chẵn có bốn chữ số khác nhau, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 6 tháng 2022-06-21T01:19:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $108.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cần lập dạng $\overline{abcd} (0 \le a,b,c,d \le 9, a \ne 0, a,b,c,d \in \mathbb{N})$
  $\circledast d =2$
  $a$ có $ 4$ cách chọn(trừ $0,d$)
  $b$ có $4$ cách chọn(trừ $a,d$)
  $c$ có $3$ cách chọn(trừ $a,b,d$)
  $\circledast d =0$
  $a$ có $5$ cách chọn(trừ $d$)
  $b$ có $4$ cách chọn(trừ $a,d$)
  $c$ có $3$ cách chọn(trừ $a,b,d$)
  Số số lập được: $4.4.3+5.4.3=108.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )