Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 3

Question

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 6 tháng 2022-06-20T10:00:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ các chữ số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 3
  Ta có : vì chữ số 4 có mặc 3 lần nên  bài toán tương đương với việc tìm số lượng của số có 7 chữ số được tạo bởi các con số : 0,1,2,3,4,4,4
  bước 1: tìm số lượng tất cả các số được tạo bởi bao gồm trường hợp chữ số 0 ở đầu .
  ta có : số cách sắp xếp vị trí cho 3 chữ số 4 là : C73=35
  số cách sắp xếp vị trí cho 4 chữa số0,1,2,3  là :P44=4!=24 
   35.24=840  (số)
  bước 2: tìm số lượng số có chữ số 0 ở đầu
  ta có : số cách sắp xếp vị trí cho 3 chữ số 4 ở 6 vị trí còn lại là : C63=20
  số cách sắp xếp vị trí cho 3 chữa số 1,2,3  ở 3 vị trí còn lại là : P33=3!=6
   có : 20.6=120(số)
  ===⇒ số lượng số cần tìm bằng : 840−120=720(số)
  gg copy
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ các chữ số 0,1,2,3,4 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau trong đó phải có mặt chữ số 3
  Ta có : vì chữ số 4 có mặc 3 lần nên  bài toán tương đương với việc tìm số lượng của số có 7 chữ số được tạo bởi các con số : $0,1,2,3,4,4,4$
  bước 1: tìm số lượng tất cả các số được tạo bởi bao gồm trường hợp chữ số 0 ở đầu .
  ta có : số cách sắp xếp vị trí cho 3 chữ số 4 là : $C^{3}_{7}=35$
  số cách sắp xếp vị trí cho 4 chữa số$ 0,1,2,3$  là :$P^{4}_{4}=4!=24$ 
   có$35.24=840$  (số)
  bước 2: tìm số lượng số có chữ số 0 ở đầu
  ta có : số cách sắp xếp vị trí cho 3 chữ số 4 ở 6 vị trí còn lại là : $C^{3}_{6}=20$
  số cách sắp xếp vị trí cho 3 chữa số $1,2,3$  ở 3 vị trí còn lại là : $P^{3}_{3}=3!=6$
   có : $20.6=120(số)$
  ===⇒ số lượng số cần tìm bằng : $840−120=720 (số)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )