Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?

Question

Toán Lớp 11: Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 43 phút 2022-06-15T06:29:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi số cần lập có dạng $\overline{abc}$
  Trường hợp 1: $c=0$
  Chọn $a$ có $6$ cách chọn, chọn $b$ tùy ý có $7$ cách chọn
  Vậy số cách chọn trong trường hợp này là $6.7=42$ cách.
  Trường hợp 2: $c \in \left\{ {2;4;6} \right\}$, suy ra $c$ có $3$ cách chọn.
  Chọn $a\ne 0$ có $6$ cách chọn,chọn $b$ tùy ý có $7$ cách chọn.
  Vậy số cách chọn trong trường hợp này là $3.6.7$ cách chọn
  Vậy số số tự nhiên lập được là $3.6.7+6.7=6.7.4=168$ số.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )