Toán Lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm M(1;2), tọa độ điểm M’ là ảnh của qua phép tịnh tiến theo vecto v v=(3;-4) là

Question

Toán Lớp 11: Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm M(1;2), tọa độ điểm M’ là ảnh của qua phép tịnh tiến theo vecto v v=(3;-4) là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-21T07:02:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $M'(4;-2).$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $M’=T_\vec{v}(M)=(x_{M’};y_{M’}) \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} x_{M’}=x_M+x_v=2-4=-2\\y_{M’}=y_M+y_v=1+3=4\end{array} \right.\\ \Rightarrow M'(4;-2).$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )