Toán Lớp 11: tổng tất cả các nghiệm trong( 2, 40) của phương trình sinx =-1

Question

Toán Lớp 11: tổng tất cả các nghiệm trong( 2, 40) của phương trình sinx =-1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 2 tuần 2022-06-07T04:51:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $39\pi.$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\sin x=-1\\\Leftrightarrow x=-\dfrac{\pi}{2}+k2 \pi(k \in \mathbb{Z})\\x \in (2;40)\\\Leftrightarrow 2< -\dfrac{\pi}{2}+k2 \pi <40\\\Leftrightarrow 2+\dfrac{\pi}{2}<+k2 \pi <40+\dfrac{\pi}{2}\\\Leftrightarrow \dfrac{2+\dfrac{\pi}{2}}{2\pi}<k <\dfrac{40+\dfrac{\pi}{2}}{2\pi}\\\Leftrightarrow 0,57<k < 6,62\\k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{1;2;3;4;5;6\}\\\Rightarrow k \in \left\{\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{7\pi}{2};\dfrac{11\pi}{2};\dfrac{15\pi}{2};\dfrac{19\pi}\\{2};\dfrac{23\pi}{2}\right\}$
    Tổng các nghiệm: $39\pi.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )