Toán Lớp 11: tìm txđ y=căn(3+sinx)/2cos^2-1 tìm GTLN GTNN HÀM SỐ y=4/căn 3sinxcosx

Question

Toán Lớp 11: tìm txđ
y=căn(3+sinx)/2cos^2-1
tìm GTLN GTNN HÀM SỐ
y=4/căn 3sinxcosx, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-12-22T17:31:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Điều kiện xác định:
  $\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \sin x + 3 \ge 0\\ 2{\cos ^2}x – 1 \ne 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow 2{\cos ^2}x – 1 \ne 0\\ \left( { – 1 \le \sin x \le 1 \Rightarrow \sin x + 3 \ge 2 > 0} \right)\\  \Leftrightarrow \cos 2x \ne 0 \Leftrightarrow 2x \ne \dfrac{\pi }{2} + k\pi \\  \Leftrightarrow x \ne \dfrac{\pi }{4} + \dfrac{{k\pi }}{2}\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\\ D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{4} + \dfrac{{k\pi }}{2}|k \in \mathbb{Z}} \right\} \end{array}$
  $\begin{array}{l}
  y = \dfrac{4}{{\sqrt 3 \sin x\cos x}} = \dfrac{8}{{2\sqrt 3 \sin x\cos x}} = \dfrac{8}{{\sqrt 3 \sin 2x}}\\
   – 1 \le \sin 2x \le 1 \Rightarrow  – \sqrt 3  \le \sqrt 3 \sin 2x \le \sqrt 3 \\
   \Rightarrow  – \dfrac{8}{{\sqrt 3 }} \le y \le \dfrac{8}{{\sqrt 3 }}\\
   \Rightarrow \max y = \dfrac{8}{{\sqrt 3 }},\min y =  – \dfrac{8}{{\sqrt 3 }}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )