Toán Lớp 11: tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm y= 2sinx-3cosx

Question

Toán Lớp 11: tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm y= 2sinx-3cosx, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 1 tháng 2022-12-22T14:40:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. y= 2sinx-3cosx

  Phương trình có n_o

  <=>2^2+3^2\gey^2

  <=>y^2\le13

  <=>$\begin{cases} y\le\sqrt{13}\\y\ge\sqrt{-13}\\ \end{cases}$

  GTLN của y là \sqrt{13}

  GTNN của y là \sqrt{-13}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )