Toán Lớp 11: : Tập xác định của hàm số y = cos căn x là

Question

Toán Lớp 11: : Tập xác định của hàm số y = cos căn x là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 5 ngày 2022-06-17T13:17:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Hàm số xác định khi x có nghĩa 

  2. X lớn hơn bằng 0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )